wie loopt risico op burn-out

Wie loopt risico op burn-out en waarom

Wat is het profiel van iemand die een hoger risico op burn-out heeft en waarom? Onderstaande 10 profielen moeten oppassen. Het gaat dan vooral om mensen met weinig zelfvertrouwen, piekeraars  en binnenvetters.

Ook perfectionisten, normativisten, rampdenkers, druk druk druk mensen en mensen met extreme behoefte aan waardering lopen een verhoogd risico. Hieronder lees je ook waarom.

Wie loopt risico op burn-out en waarom?

1. Mensen die veel piekeren

Piekeraars staan vooraan in de risico op burn-out rij omdat hun hersenen overuren blijven draaien om problemen op te lossen. Helaas bij burn-out gerelateerde problemen, vinden zij die oplossing nooit zelf. Daarom dat zij best de hulp van buitenaf inroepen om dit aan te pakken.

2. binnenvetters

Binnenvetters zijn mensen die alles opkroppen. Een heel enkele keer ontploffen ze en gooien ze alles naar buiten. De agressie die zij naar de buitenwereld keert zich tegen hen waardoor hun lichaam moe wordt en na verloop van tijd crasht. Ook zij krijgen hun probleem alleen niet opgelost. Met een aantal simpele technieken kunnen zij echter makkelijk en snel leren om van die opgekropte emoties vanaf te geraken. Hun angst is vooral: hoe kan ik iets zeggen zonder verwijtend over te komen of de ander te kwetsen.

3. Mensen met weinig zelfvertrouwen

Mensen met weinig zelfvertrouwen lopen meer risico op burn-out omdat zij te weinig positieve herinneringen hebben opgeslagen. Je zelfvertrouwen groeit immers pas door dingen uit te proberen en te ervaren dat iets lukt. Er wordt hen daarom aangeraden om op zoek te gaan naar dingen die in het verleden wel gelukt zijn of meer dingen uit te proberen tot het lukt.

wie loopt risico op burn-out 2

4. Pleasers

Pleasers of mensen die nood hebben aan veel liefde en appreciatie. Zij hebben vooral angst om afgewezen te worden of niet meer sympathiek gevonden te worden en zeggen daardoor veel te weinig neen.

Toch kun je op zeer makkelijke manier leren zeggen zonder dat dit de afwijzing van anderen inhoudt. Je herkent pleasers vooral omdat zij geen neen kunnen zeggen. Ook dit kan tot burn-out leiden omdat zij in hun hoofd veel bezig zijn met: ik hoop dat iemand niets komt vragen want dan ligt heel mijn planning in duigen. Zij offeren hierdoor veel vrije tijd op voor extra werktijd en putten hun lichaam extreem uit, zelfs als ze het niet merken.

5. Negatieve denkers

lopen eveneens een extra risico. Zij zien in alle oplossingen vooral problemen. Zij gaan best anders leren denken. Focussen op het positieve van iets in plaats van op het negatieve.

6. Perfectionisten

Voor perfectionisten is het nooit goed genoeg. Zij leggen de lat voor zichzelf zo hoog dat zij bijna nooit aan hun eigen verwachtingen kunnen voldoen. Hierdoor werken zij vaak dingen nooit af uit schrik dat het nog niet genoeg is. Hierdoor ervaren zij enorm veel stress. Zij weten al jaren dat zij perfectionistisch zijn maar gaan vaak op een foute manier met hun perfectionisme om. Ook zij hebben baat bij een burn-out behandeling om anders met het perfectionisme te leren omgaan

7. Normativisten

Normativisten willen dat alles en iedereen aan hun normen voldoen. Ze maken als het ware een draaiboek waar anderen in moeten passen. Ook dat is een serieuze bron van stress die tot burn-out kan leiden omdat zij onvoldoende rekening kunnen houden met het ritme van hun omgeving.

druk druk druk is risico op burn-out

8. Druk druk druk types

Mensen die het altijd druk hebben nemen te weinig tijd voor zichzelf en laten hun lichaam onvoldoende rusten als zij echt hun agenda propvol zetten. Je hebt uiteraard ook altijd mensen die vooral zeggen dat zij het druk hebben.

9. Lage frustratie-tolerantie

Dit duidt op mensen die denken dat het leven makkelijk moet zijn en dat zij altijd pech hebben terwijl anderen zo gelukkig lijken. Zij missen meestal de reflex van ‘hoe lossen wij dit op’. Ook dit kun je via burn-out behandeling in enkele uren aanleren.

10. Rampdenkers

Rampdenkers of doemdenkers schatten de gevolgen van iets extreem negatief in. Meestal is deze situatie ingebeeld, een doemscenario. Tegelijk is de kans dat dit doemscenario echt gebeurt heel klein maar door hun denken wordt dit extreem groot. Ook dit geeft enorm veel stress omdat het leidt tot piekeren over iets dat nooit zal gebeuren.

Waarom je risico op burn-out verlagen?

1. Je hebt maar 1 lichaam

Draag zorg voor je lichaam want je hebt er maar 1. De mensen met een verhoogd risico op burn-out realiseren zich vaak onvoldoende hoezeer zij hun lichaam uitputten en zo ongezond leven. Het is alsof je rem op vermoeidheid kapot is. Je bent op je werk vol energie bezig terwijl je lichaam naar rust snakt.

2. Voorkom jobverlies

Een andere belangrijke reden is voorkomen dat je je job verliest. Wie in een burn-out komt, is gemiddeld 9 maanden op ziekenkas. Dat is dus een groot salarisverlies.

Tegelijk blijkt uit statistieken van de ziekenfondsen dat 1 op 2 verliest zijn job door burn-out van zodra men langer dan 3 maanden afwezig is. Dat is jammer want die burn-out heeft niets te maken met een gebrek aan vaktechnische competenties. Dit wil zeggen: het heeft totaal niets met je job niet kunnen te maken.

Scroll naar boven