Privacybeleid

Deze website wordt beheerd door ATH Comm V, Italielei 46 b8, 2000 Antwerpen, tel 0486 329 020. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres.

Waarom lees ik dit privacybeleid best even na?

ATH  vindt het belangrijk dat u altijd op de hoogte bent van ons beleid inzake bescherming van persoonlijke data en dat u gebruik kunt maken van onze websites en deel kunt nemen aan onze evenementen.

Om dit te kunnen willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken rekening houdend met de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid vindt u meer informatie welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan. We hebben geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden en raden u aan de tijd te nemen om dit grondig door te nemen.

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle ATH diensten en producten. Dit gaat over:

  • de onlinediensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten.
  • alle andere diensten waarbij u met ons in contact komt, zoals deelname aan Open Coffees, evenementen, prospectencontacten, klantencontacten, enz.

Zijn er ook nog andere voorwaarden?

Wij raden u aan ook het cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat welke cookies op onze onlinediensten gebruikt worden en waarvoor.

Kunnen de voorwaarden veranderen?

ATH kan het privacy- of cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden worden hier bekendgemaakt en gelden vanaf het moment van publicatie. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen. De laatste aanpassing dateert van 15 maart 2019.

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

ATH  verzamelt persoonlijke gegevens om betere diensten aan haar gebruikers te kunnen leveren.

We vinden het belangrijk de juiste diensten, producten en content aan onze gebruikers aan te bieden, op elke plaats en ieder moment. Daarom willen we onze gebruikers beter leren kennen aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten waar mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Verder kunnen we aan de hand van persoonlijke gegevens met u in contact treden.

Op welke manier verzamelt ATH uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt.

Om van bepaalde ATH-onlinediensten gebruik te kunnen maken, zal u een account op 1 van onze sites dienen aan te maken. Wanneer u dit doet, vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, naam, geboortedatum, geslacht, bedrijfsnaam, telefoonnummer, activiteit, postcode, etc. Deze gegevens worden opgeslagen in uw profiel. Na de registratie kunnen we ook om bijkomende informatie vragen welke ons kan helpen om nog meer aangepaste diensten te leveren.

Ook indien u zich bijvoorbeeld opgeeft voor een speciale actie of promotie of deelneemt aan een evenement, zal u gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens te geven.

Daarnaast zullen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als u een e-mail stuurt met vragen, beoordelingen of klachten over onze diensten, deelneemt aan een evenement, een e-mail of sms stuurt of telefonisch contact opneemt.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van ATH -diensten. We verzamelen ook gegevens over u als u 1 van onze websites gebruikt.

Dit gaat meer bepaald over:

  • Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels, geluidsfragmenten of video’s u heeft gelezen, beluisterd of bekeken, en of u helemaal tot het einde heeft gelezen, geluisterd of gekeken.
  • Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. In de mate dit nuttig zou zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.

ATH  maakt hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie kan u terecht bij ons cookiebeleid.

Persoonlijke gegevens die we van derden verkrijgen 

Indien u op ATH onlinediensten inlogt via uw account van een sociale netwerksite of gebruik maakt van de sociale netwerkfuncties die aanwezig zijn op onze onlinediensten, geeft u de toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde, duidelijk vernoemde persoonlijke gegevens met ons te delen.

Het zijn dan uw basisgegevens van uw profiel op de sociale netwerksite (naam, e-mail adres, geboortedatum, postcode, geslacht) die we kunnen toevoegen aan uw profiel in het geval ze daar ontbreken. Het kan verder ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot uw gedrag op de sociale netwerksite, zoals bijvoorbeeld likes en shares. Dit kan enkel gaan over gegevens die u publiekelijk deelt op de sociale netwerksite en voor zover uw persoonlijke instellingen op de sociale netwerksite dit toelaten. Indien u niet wil dat dergelijke informatie wordt gedeeld raden wij u aan om uw instellingen op de betreffende sociale netwerksite aan te passen.

Verder kunnen we de persoonlijke gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. ATH  zal dit enkel doen voor zover deze gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze ook rechtmatig kan delen met ons. Indien nodig zal ATH  ook uw expliciete toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.

Andere bronnen

ATH -onlinediensten zijn een dynamische en innovatieve omgeving, wat ook betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op uw maat. Dit kan ook inhouden dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we uw gegevens op een andere manier gaan verzamelen of willen gebruiken. Hierover zullen we altijd zo transparant mogelijk communiceren in dit privacybeleid.

Verzamelt ATH  ook persoonlijke gegevens van minderjarigen?

Gelet op de bijzondere aandacht die kinderen in een online omgeving moeten krijgen, voert ATH een strikt beleid met betrekking tot de persoonlijke gegevens van minderjarigen.

Omdat onze diensten zich richten naar bedrijven, volwassenen en professionele organisaties, verzamelen we geen gegevens van minderjarigen via registraties.

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens?

Om ATH -diensten te kunnen verlenen

We gebruiken de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren en onderhouden van ATH -diensten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan ATH -onlinediensten of uw feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken.

Om u te herkennen als gebruiker

Wanneer u ATH -onlinediensten gebruikt via uw profiel, passen we technologie toe die u als geregistreerde gebruiker herkent en onmiddellijk toegang verleent tot de betreffende dienst. Hierdoor moet u niet telkens opnieuw uw inloggegevens opgeven wanneer u de betreffende onlinedienst(en) bezoekt.

Om ATH-diensten te kunnen analyseren en verbeteren

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke diensten en content voor u interessant en bruikbaar zijn. Door te weten wat u als gebruiker leest, beluistert, bekijkt of gebruikt, kunnen we de nodige feedback aan onze ontwikkelaars geven om ons aanbod te verbeteren en relevanter te maken.

Om ATH -onlinediensten en -advertenties te kunnen personaliseren

ATH streeft ernaar om voor iedere gebruiker ATH -onlinediensten zo relevant mogelijk te maken. Door gegevens te gebruiken waaruit de vermoedelijke interesses van de gebruiker blijken, kan ATH  aan een meer gepersonaliseerde dienstverlening werken. Op die manier zou ATH  bijvoorbeeld aanbevelingen van content kunnen doen die bij uw profiel passen.

Verder kunnen ook meer aangepaste en relevante advertenties op ATH -onlinediensten getoond worden. Indien wij bijvoorbeeld denken dat u geïnteresseerd bent in schoonheidsproducten, dan zal u merken dat we u van tijd tot tijd advertenties van dergelijke producten tonen.

ATH  doet  voor de advertenties op haar websites een beroep op de diensten van Google. Google bepaalt zelf welke advertenties het op onze websites plaatst op basis van uw interesses of surfgedrag. Als u uw browsergeschiedenis of cookies wist, zal u nog altijd Google advertenties kunnen zien of horen. Deze zullen evenwel minder relevant zijn omdat ze niet meer aan uw vermoedelijke interesses aangepast zijn.

Om op de hoogte gehouden te worden van het producten- en dienstenaanbod van ATH  

ATH  kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om met u te informeren over  nieuws, toekomstige acties of evenementen, promoties, nieuwe diensten, enzovoort. Wij zullen dit enkel doen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kan ATH  ook laten weten als u niet langer wenst dat ATH  u hierover contacteert. Dit kan telkens via de uitschrijflink die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt of via uw persoonlijke profielpagina.

Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen

Wij kunnen gegevens eveneens gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), en het handhaven van onze algemene gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van ATH  als in dat van onze gebruikers.

Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen.

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld:

Leveranciers van ATH

Om onze diensten te leveren doen wij wel een beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het voeren van een boekhouding, het betalen van belastingen, enzovoort. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van hun opdracht voor ATH  toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie.

ATH laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie.

Sociale media

Bepaalde ATH-onlinediensten bevatten sociale media–knoppen van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf.

ATH heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door ATH worden verzameld.

Autoriteiten

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van ATH te beschermen.

Samengevoegde of geanonimiseerde informatie

ATH  kan bepaalde samengevoegde of geanonimiseerde gegevens delen met derde partijen. ATH  zal hierbij nauwgezet op toezien dat deze bedrijven en/of ATH  u op geen enkele manier rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.

Hoe kan u uw gegevens beheren en verwijderen?

Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die ATH over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Indien u over een profiel op onze websites beschikt zal u zelf bepaalde persoonlijke gegevens kunnen wijzigen of verwijderen.

In de andere gevallen kan u ATH contacteren door gebruik te maken van de contactgegevens. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

U heeft ook steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct markering-doeleinden.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

ATH  vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

ATH  laat ook geregeld audits uitvoeren op deze beveiligingsmaatregelen. Hou er rekening mee dat het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig is. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

Correctheid van de informatie

ATH heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van haar online diensten en websites grote zorg besteed aan de correctheid van de informatie. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. ATH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

ATH garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is. We garanderen evenmin dat het gebruik van de info zal leiden tot een gegarandeerd doel.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan gaat het om websites waarvoor ATH op geen enkele wijze verantwoordelijk is. ATH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat ATH de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Update van deze privacyverklaring

ATH  zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Scroll naar boven