Perfectionisme en burn-out

Perfectionisme en burn-out. Er is wel degelijk een verband. Wie alles perfect wil doen, loopt een verhoogd risico op burn-out. Je legt de lat voor jezelf immers zo hoog, dat je nooit aan alle verwachtingen kunt voldoen. Zo kom je van de ene teleurstelling in de andere.

Kris heeft 2 burn-outs gehad. Hoewel het vandaag beter met hem gaat, worstelt hij nog altijd met zijn perfectionisme. Ook als het over zijn werk gaat.

Schrik om iets fouts te doen

De schrik om iets fouts te doen, kreeg Kris al in zijn kindertijd. Zijn vader gaf hem een zeer militaristische opvoeding.
Zijn vader was zo van mening dat zijn zoon sterk zou worden door hem telkens op zijn hoofd te kloppen als hij iets fouts zou doen. Want die klop dat doet pijn en je gaat dan vermijden om klop te krijgen.

Vandaag ziet Kris dat anders. “Je wordt daar eerder perfectionistisch van want je krijgt zoveel schrik om iets fouts te doen dat je uiteindelijk niets meer doet.”

Het gevolg is dat Kris vandaag nog altijd alles goed wil doen uit schrik om fouten te maken en uitbranders te krijgen. Vandaag durft hij nog altijd amper voor zijn eigen mening uitkomen uit angst om iets verkeerds te zeggen.

Ben ik wel goed genoeg?

Die schrik om zijn eigen mening te uiten, wordt in alles doorgetrokken. Zo kiest hij er meer voor om alleen te zijn, zijn lunch aan de bureau te eten en neemt hij nooit pauzes om een babbeltje te doen.

Omdat Kris ook in vergaderingen heel stil was, werd zijn mening na verloop van tijd niet meer gevraagd. Het gevolg was dat erkenning uitbleef en dat hij zich niet gewaardeerd voelde.

Kris ziet zijn eigen successen niet

Kris heeft voor zeer grote bedrijven mogen werken en heeft zeer toffe dingen gemaakt. “Ik heb de kracht van mijn talent nooit beseft”, geeft Kris nu toe. “Ik heb me over mijn prestaties veel te weinig trots gevoeld. Dat voelde allemaal als normaal aan terwijl dat eigenlijk niet zo is.”

Kris zag hierdoor zijn eigen successen niet. Hij werkte in een echte mannenwereld waar complimenten schaars zijn. Toen hij eens aan zijn baas vroeg wanneer de jaarlijkse evaluatie kwam, antwoordde hij: “als er nu één iemand is, waar we super tevreden van zijn, dan ben jij het. Jij hoeft echt niet te vrezen voor je job.”

Dat was de eerste keer in zijn leven dat iemand tegen hem vertelde dat hij ergens goed in was.

Moeite met neen zeggen

Uit die allesoverheersende angst om iets fouts te doen, komt ook de moeite om neen te zeggen. Daardoor groeit de stapel werk snel aan en raakt zijn agenda boordevol.

En zo raakte heel zijn leven verweven met een denkpatroon waardoor men zichzelf wegcijfert.

Stop met rap rap rap

Omdat hij goed is, krijgt hij altijd meer werk. Omdat zijn agenda vol staat, wil hij alles rap, rap, rap. Rap iets afwerken, rap eten, rap betalen, rap vertrekken, … en vergroot hij constant de druk op zichzelf.

Toen hij op een dag inzicht kreeg dat hij perfectionistisch is aangelegd, is hij met vallen en opstaan trager gaan leven.
Hij is begonnen met lijstjes te maken: wat doet hij nu echt graag, wat maakt hem echt gelukkig, wanneer vindt hij rust. Het waren vragen waar hij nog nooit over nagedacht had. Net door hier bewuster mee om te gaan, is hij tot inzicht gekomen.

Vandaag vindt Kris rust op zijn boot. Hij kan uren varen en naar de horizon kijken. Als hij daarna thuis komt, voelt hij zich een ander mens.

Door trager te gaan leven, is hij ook gezonder gaan leven. Hij heeft meer aandacht voor rust nemen, gezond eten, genieten, tijd nemen voor zijn vrouw en voor zichzelf.

Het oeroude gezegde: werk om te leven en niet leven om te werken, past hij nu meer en meer op zichzelf toe.

Perfectionisme test

Ben je zelf perfectionistisch? Doe de perfectionismetest en schat voor jezelf in hoe groot dat burn-out gevaar voor jou is.

Scroll naar boven