burn-out en perfectionisme

Burn-out en perfectionisme?

Perfectionisme en burn-out. Er is wel degelijk een verband. Wie alles perfect wil doen, loopt een verhoogd risico op burn-out. Je legt de lat voor jezelf immers zo hoog, dat je nooit aan alle verwachtingen kunt voldoen. Zo kom je van de ene teleurstelling in de andere.

Daarom heb ik ook een perfectionismetest toegevoegd. Bij welke factoren antwoord jij 'vaak' of 'altijd'. Dat zijn jouw werkpunten om burn-outgevaar te beperken.

Perfectionismetest

Bijna

nooit

vaak altijd
Bevestigingsdrang in relaties - pleasen

O

O

O

Dwangmatig zorgen

O

O

O

Conflicten vermijden

O

O

O

Niet nee kunnen zeggen

O

O

O

Misplaatst hiërarchisch gevoel hebben

O

O

O

Verwachtingen hebben en niet uitspreken

O

O

O

Moeilijk feedback kunnen geven

O

O

O

Jezelf wegcijferen & anderen eerst zetten

O

O

O

Alles zelf willen oplossen, geen hulp vragen

O

O

O

Schrik om niet aanvaard te worden zoals je bent

O

O

O

Onzeker zijn over dingen die je doet,

O

O

O

Onrealistische kwaliteitseisen

O

O

O

Veel met details bezig zijn

O

O

O

Zeer hoge kwaliteitseisen aan anderen stellen

O

O

O

Altijd naar beter streven

O

O

O

De lat voor jezelf zeer hoog leggen

O

O

O

Zeer toegewijd zijn aan taken

O

O

O

Geen fouten durven maken

O

O

O

Moeilijk met feedback kunnen omgaan want dit voelt aan als aanval, falen of zwakte

O

O

O

Laag zelfbeeld

O

O

O

Jezelf onderschatten ivm prestaties

O

O

O

Weinig zelfzorg

O

O

O

Jezelf niet graag zien

O

O

O

Jezelf vergelijken met ideaalbeelden

O

O

O

Controledrang

O

O

O

Je weet hoe dingen moeten gebeuren en wil dan ook dat het zo verloopt

O

O

O

Behoefte aan planning en structuur

O

O

O

To do lijstjes moeten maken

O

O

O

Op alles voorzien zijn, zorgen voor plan B

O

O

O

Piekeren

O

O

O

Heel veel denken

O

O

O

Afstemmen met een innerlijke criticus

O

O

O

Wakker liggen en denken

O

O

O

Faalangst hebben

O

O

O

Uitstelgedrag

O

O

O

Moeite met kiezen en beslissen

O

O

O

Heel groot verantwoordelijkheidsgevoel

O

O

O

Doorgaan, niet opgeven als anderen al gestopt zijn

O

O

O

Niet kunnen genieten, altijd bezig willen zijn

O

O

O

Totaal: tel het aantal antwoorden per kolom

O

O

O

Totaal: tel je aantal per kolom

Conclusie

Wat is jouw conclusie? Hoe kun jij er voor zorgen dat jij op het werk minder last hebt van de factoren waarop jij vaak of altijd hebt geantwoord? Bekijk de technieken en denk er over na. Vind je dit moeilijk, dan helpt mijn begeleiding.

Vragen over perfectionisme of online begeleiding?

Bel Michel op 0486329020 of mail via het formulier

  • ben je werknemer of zelfstandige, dan krijg je 7 uur begeleiding voor €90 met de loopbaancheque , betaalbaar in 2 keer €45 (bij aanvang en het 5de uur)
  • of neem privé-begeleiding (€75/u of €63/u bij 7 uur) als je geen recht op loopbaancheques hebt
Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Scroll naar boven