Hoe ontslag medische overmacht geven

Hoe ontslag medische overmacht geven

Als je door je burn-out niet meer terug wil naar je oude job, hoe kun je dan het ontslag door medische overmacht geven? Er is een ganse wettelijke procedure voorzien waarin je documenten gaat invullen en wachttijden moet doorlopen.

Wat zal er onderzocht worden?

Er is sprake van medische overmacht wanneer de werknemer wegens permanente arbeidsongeschiktheid het overeengekomen werk definitief niet meer kan uitvoeren. Er wordt dan gekeken naar de jobinhoud en het werkrooster.

De arbeidsovereenkomst eindigt echter niet automatisch:
• Je zal als werknemer de medische overmacht moeten bewijzen via een attest van je huisarts
• Daarna komt er een verplicht re-integratietraject

Hoe ontslag medische overmacht geven? Het begint met een aangetekende brief met verzoek procedure tot reïntegratie

burnoutpreventie via loopbaanbegeleiding bij Algida

Je vraagt als werknemer de re-integratie aan. Hierdoor zal je werkgever via zijn arbeidsgeneesheer laat onderzoeken of je kunt terugkeren naar het werk.

Je zal standaarddocumenten moeten invullen waaruit blijkt dat je niet in staat bent om terug te keren naar je oude job en dat aangepast werk niet mogelijk is.

Het attest van je huisarts voeg je toe als bewijs. Deze aanvraag verstuur je aangetekend.

Medisch onderzoek of gesprek

De arbeidsgeneesheer plant een onderzoek of gesprek in. Neem je volledig medisch dossier (bijvoorbeeld een verslag van de psycholoog of een brief met de bevindingen van je huisarts) mee en eventueel een kopij van het doktersattest.

Bevestiging arbeidsgeneesheer

Bevestigt de arbeidsgeneesheer het attest van de behandelende arts, dan levert hij een Formulier voor de gezondheidsbeoordeling af waarop dit vermeld staat.

Ontslag

Vecht je als werknemer binnen de 7 werkdagen het oordeel van de arbeidsgeneesheer niet aan, dan kan de werkgever overgaan tot het ontslag wegens medische overmacht.

Vaak wordt gevraagd dat je als werknemer akkoord gaat met het ontslag. Let er op dat hier uitdrukkelijk het woord medisch ontslag staat zodat het voor iedereen duidelijk is dat je geen traditioneel ontslag genomen hebt.

Je krijgt daarna een aangetekende brief met je ontslag.

Zal je werkgever moeilijk doen?

De werkgever zal bijna nooit moeilijk doen als je een verzoek tot reïntegratie indient met het oog op medisch ontslag. Het is immers zinloos om een werknemer te verplichten om te blijven als hij van zijn werk ziek wordt en hierdoor zijn job niet kan uitvoeren.

Gevolgen van het medisch ontslag

Als je ontslag neemt om medische redenen, dan hoef je de opzegperiode niet te presteren en kun je zonder schorsing van de RVA meteen stempelen. Je krijgt geen opzegvergoeding.

Loopbaanbegeleiding na medisch ontslag

burnoutpreventie via loopbaanbegeleiding bij Algida

Alleen mensen die nog een werknemersovereenkomst hebben, hebben recht op loopbaanbegeleiding. Van zodra je medisch ontslag in gaat, word je uitkeringsgerechtigd werkloos waardoor je geen recht meer hebt op begeleiding met loopbaancheques van VDAB.

Vraag daarom voor je ontslag je loopbaancheque bij VDAB aan zodat je alsnog loopbaanbegeleiding kunt krijgen. Omdat Algida aangesloten is bij erkende loopbaancentra van VDAB kunnen we loopbaancheques aanvaarden.

Voer a.u.b. uw naam in
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.
Scroll naar top