Hoe ontslag medische overmacht geven

Als je door je burn-out niet meer terug wil naar je oude job, hoe kun je dan het ontslag door medische overmacht geven? Er is een ganse wettelijke procedure voorzien waarin je documenten gaat invullen en wachttijden moet doorlopen. Opgelet: op 1 oktober 2022 is de wet gewijzigd ivm medisch ontslag

Wat zal er onderzocht worden?

Er is sprake van medische overmacht wanneer de werknemer wegens permanente arbeidsongeschiktheid het overeengekomen werk definitief niet meer kan uitvoeren. Er wordt dan gekeken naar de jobinhoud en het werkrooster.

De arbeidsovereenkomst eindigt echter niet automatisch:
• Je zal als werknemer de medische overmacht moeten bewijzen via een attest van je huisarts
• Daarna komt er een verplicht re-integratietraject

Hoe ontslag medische overmacht geven? Het begint met een verzoek procedure tot reïntegratie

Je vraagt als werknemer de re-integratie aan. Hierdoor zal je werkgever via zijn arbeidsgeneesheer laten onderzoeken of je kunt terugkeren naar het werk.

Je zal standaarddocumenten moeten invullen waaruit blijkt dat je niet in staat bent om terug te keren naar je oude job en dat aangepast werk niet mogelijk is. Het attest van je huisarts voeg je toe als bewijs. Volg ons webinar medisch ontslag zodat je de info ook eens hoort.

Medisch onderzoek of gesprek

De arbeidsgeneesheer plant een onderzoek of gesprek in. Neem je volledig medisch dossier (bijvoorbeeld een verslag van de psycholoog of een brief met de bevindingen van je huisarts) mee en eventueel een kopij van het doktersattest.

Bevestiging arbeidsgeneesheer

Bevestigt de arbeidsgeneesheer het attest van de behandelende arts, dan levert hij een formulier voor de gezondheidsbeoordeling af waarop dit vermeld staat.

Ontslag

Vecht je als werknemer binnen de 21 kalenderdagen het oordeel van de arbeidsgeneesheer niet aan, dan kan de werkgever overgaan tot het ontslag wegens medische overmacht.

Vaak wordt gevraagd dat je als werknemer akkoord gaat met het ontslag. Let er op dat hier uitdrukkelijk het woord medisch ontslag staat zodat het voor iedereen duidelijk is dat je geen traditioneel ontslag genomen hebt.

Je krijgt daarna een aangetekende brief met je ontslag.

Zal je werkgever moeilijk doen?

Door de nieuwe wet van oktober 2022 is je werkgever verplicht om weerstand te bieden aan je aanvraag. Bedenk dan dat dit onderdeel is van de verplichte procedure en vat dit niet persoonlijk op.

In principe moet je terug want daarvoor dient het reïntegratietraject. Het is aan de werkgever of aan jou om aan te tonen dat het niet meer kan. Pittig detail: zeggen 'ik wil niet', 'er is een slechte sfeer', 'ik ervaar te hoge werkdruk' is geen geldige reden. Er wordt alleen gekeken naar wat nog wel kan.

Daarom raden we aan om eerst onze begeleiding te volgen zodat je op voorhand weet wat je wel en niet zegt aan de bedrijfsarts en wat je zeker niet mag doen.

Gevolgen van het medisch ontslag

  1. Als je ontslag neemt om medische redenen, dan hoef je de opzegperiode niet te presteren en kun je zonder schorsing van de RVA meteen stempelen. Je krijgt geen opzegvergoeding.
  2. Je bent je job kwijt. Dit wil zeggen dat je werkgever niet langer meer betaalt voor je pensioenopbouw of extra legale voordelen.
  3. Je mag nog wél een gelijkaardige job doen bij ander bedrijf
  4. Je mag opleidingen volgen op kosten van de overheid mits goedkeuring VDAB zonder dat je stempelgeld verliest

Solliciteren en werken na medisch ontslag

Na de procedure van medisch ontslag ben jij je job kwijt. Ooit zal je terug solliciteren. Bereid je goed voor:

  • Wat zeg je (niet) tegen bedrijven over je burn-out of ga je liegen?
  • Hoe vermijd je burn-out herval want 1 op 4 hervalt.
  • Welke job past beter bij jou zodat jij voortaan het werk wél volhoudt?
  • Waarom kiezen bedrijven best voor jou en niet iemand anders?

Algida helpt je hier bij voor €11,25u met de loopbaancheque. Sessies kunnen online of face to face. Bel Michel voor meer info op 0486329020  of mail.

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Scroll naar boven