medisch ontslag bij burn-out

Medisch ontslag bij burn-out

Medisch ontslag bij burn-out kan zowel door de werkgever als door de werknemer ingeroepen worden. Een andere term die ook gebruikt wordt is medisch ontslag door overmacht.

Voor wie in burn-out zit en niet meer naar zijn huidige werkgever terug wil (of kan) is het medisch ontslag een positief iets omdat je de opzegperiode niet hoeft te presteren. Dit wil zeggen dat je echt nooit meer hoeft terug te keren.

Voordelen en nadelen van het medisch ontslag?

Het gevolg van je medisch ontslag is dat jij als werknemer je werknemersovereenkomst mag opzeggen zonder dat je een opzegperiode hoeft te presteren. Je hoeft evenmin een opzegvergoeding te betalen.

Wie als werknemer zelf ontslag neemt, kan doorgaans niet gaan stempelen of pas gaan stempelen na een wachtperiode. Wie medisch ontslag neemt, zal van de RVA geen boete krijgen en wel meteen recht hebben op een uitkering als je geen andere job hebt.

De mogelijkheid om zelf een medisch ontslag te kunnen geven, is voor veel patiënten met burn-out een opluchting. Jij beslist immers dat je niet meer terug naar je oude werkplek gaat.
Het nadeel van het medisch ontslag is dat jij geen opzegvergoeding krijgt van je werkgever.

Ook de werkgever kan een ontslag geven

Ook je werkgever kan het medisch ontslag door overmacht inroepen. De werkgever kan dit vragen vanaf de vierde maand afwezigheid door ziekte.

Ook hier betekent het medisch ontslag dat de werkovereenkomst wordt ontbonden. Voor de werkgever betekent dit dat de werknemer niet meer hoeft terug te komen naar het werk, dat de opzegperiode niet gepresteerd hoeft te worden en dat de werkgever geen opzegvergoeding hoeft te betalen.

Wanneer de werkgever zijn werknemer in burn-out op deze manier ontslaat, wordt meestal wel als een onterecht ontslag ervaren.

Iemand met bijvoorbeeld 20 jaar ervaring die 4 maanden in burn-out komt, kan via deze regeling op een heel goedkope manier afgedankt worden. De werknemer in kwestie kan zich hierdoor opzijgezet voelen. Hierdoor krijgen velen nog een extra emotionele knak te verwerken.

Informeer je op voorhand

Wie in burn-out zit en een medisch ontslag overweegt, raden we daarom aan om zich op voorhand goed te informeren. Begin bij je vakbond en overleg de mogelijkheden van het medisch ontslag bij de adviserende arts van je ziekenfonds.

Medisch ontslag en loopbaanbegeleiding

loopbaanbegeleiding algida michel piedfortTwijfel je of terugkeren naar je oude job wel de beste keuze is, neem dan loopbaanbegeleiding voordat je ontslag neemt. Je doet dit door bij VDAB je loopbaancheque voor 4 uur persoonlijke begeleiding aan te vragen.

Van zodra je werkloos bent, heb jij geen recht meer op persoonlijke begeleiding via Algida omdat je door de consulentes van VDAB zelf wordt opgevolgd. De ervaring leert dat hier wachtlijsten zijn.

Tijdens de loopbaanbegeleiding ontdek je wat je wel graag doet, wat je goed kunt en hoe je burn-out herval voorkomt. Want geef toe, een nieuwe burn-out wil je toch echt niet opnieuw doormaken.

Vraag daarom tijdig inlichtingen bij Algida Loopbaanbegeleiding via e-mail of telefoon op 0486 329 020 .

Scroll naar top