medisch ontslag bij burn-out

Medisch ontslag bij burn-out

Medisch ontslag bij burn-out kan zowel door de werkgever als door de werknemer ingeroepen worden. Een andere term die ook gebruikt wordt is medisch ontslag door overmacht.

Voor wie in burn-out zit en niet meer naar zijn huidige werkgever terug wil (of kan) is het medisch ontslag een positief iets omdat je de opzegperiode niet hoeft te presteren. Dit wil zeggen dat je echt nooit meer hoeft terug te keren.

Voordelen en nadelen van het medisch ontslag?

Het gevolg van je medisch ontslag is dat jij als werknemer je werknemersovereenkomst mag opzeggen zonder dat je een opzegperiode hoeft te presteren. Je hoeft evenmin een opzegvergoeding te betalen.

Wie als werknemer zelf ontslag neemt, kan doorgaans niet gaan stempelen of pas gaan stempelen na een wachtperiode. Wie medisch ontslag neemt, zal van de RVA geen boete krijgen en wel meteen recht hebben op een uitkering als je geen andere job hebt.

(lees verder onder de banner) Algida Programma

De mogelijkheid om zelf een medisch ontslag te kunnen geven, is voor veel patiënten met burn-out een opluchting. Jij beslist immers dat je niet meer terug naar je oude werkplek gaat.
Het nadeel van het medisch ontslag is dat jij geen opzegvergoeding krijgt van je werkgever.

Ook de werkgever kan een ontslag geven

Ook je werkgever kan het medisch ontslag door overmacht inroepen. De werkgever kan dit vragen vanaf de vierde maand afwezigheid door ziekte.

Ook hier betekent het medisch ontslag dat de werkovereenkomst wordt ontbonden. Voor de werkgever betekent dit dat de werknemer niet meer hoeft terug te komen naar het werk, dat de opzegperiode niet gepresteerd hoeft te worden en dat de werkgever geen opzegvergoeding hoeft te betalen.

Wanneer de werkgever zijn werknemer in burn-out op deze manier ontslaat, wordt meestal wel als een onterecht ontslag ervaren.

Iemand met bijvoorbeeld 20 jaar ervaring die 4 maanden in burn-out komt, kan via deze regeling op een heel goedkope manier afgedankt worden. De werknemer in kwestie kan zich hierdoor opzijgezet voelen. Hierdoor krijgen velen nog een extra emotionele knak te verwerken.

Informeer je op voorhand

Wie in burn-out zit en een medisch ontslag overweegt, raden we daarom aan om zich op voorhand goed te informeren. Begin bij je vakbond en overleg de mogelijkheden van het medisch ontslag bij de adviserende arts van je ziekenfonds. Je vindt ook meer info in ons artikel: hoe ontslag bij medische overmacht geven?

Werken na burn-out

Wie in burn-out zit, heeft recht op gesubsidieerde begeleiding bij heroriëntering naar een nieuwe job. De overheid wil het voor jou zo makkelijker maken om een job te vinden die beter bij je past en om herval van burn-out te voorkomen.

Neem deze begeleiding aan. Voor amper 40 euro krijg je 4 uur persoonlijke coaching met de loopbaancheque van VDAB.be . Je bestelt je loopbaancheque voordat je je medisch ontslag gekregen hebt. Van zodra je werkloos wordt, vervalt immers je recht op deze begeleiding met de loopbaancheque. Je kunt meer info vragen via het formulier.

Vragen ivm medisch ontslag?

Voer a.u.b. uw naam in
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.
Scroll naar top