medisch ontslag bij burn-out

Medisch ontslag bij burn-out

Medisch ontslag bij burn-out kan zowel door de werkgever als door de werknemer ingeroepen worden. Een andere term die ook gebruikt wordt is medisch ontslag door overmacht. Deze regeling geldt voor werknemers, voor ambtenaren in burn-out is er een andere regeling.

Voor wie in burn-out zit en niet meer naar zijn huidige werkgever terug kan, is het medisch ontslag positief omdat je de opzegperiode niet hoeft te presteren en toch kunt stempelen.

Aan het ontslag is een procedure medisch ontslag gekoppeld die je moet volgen. Sinds de nieuwe wet van oktober 2022 is het moeilijker om dit in te roepen. Volg daarom ons gratis webinar medisch ontslag voor meer info of bel Michel op 0486 329 020 voor meer info

Voordelen en nadelen van het medisch ontslag

  1. Het gevolg van je medisch ontslag is dat je contract eindigt zonder opzegperiode. Je hoeft evenmin een opzegvergoeding te betalen.
  2. Je kunt direct stempelen. Wie als werknemer zelf ontslag neemt, krijgt geen stempelgeld of kan pas stempelen na een wachtperiode. Dankzij het medisch ontslag zal de RVA echter geen boete geven waardoor jij het recht op een uitkering behoudt.
  3. De mogelijkheid om zelf een medisch ontslag te kunnen geven, is voor veel patiënten met burn-out een opluchting. Jij beslist immers dat je niet meer terug naar je oude werkplek gaat. Het nadeel van het medisch ontslag is dat jij geen opzegvergoeding krijgt van je werkgever.

Ook de werkgever kan ontslag geven

Ook je werkgever kan het medisch ontslag door overmacht inroepen. Ook hier betekent het medisch ontslag dat de werkovereenkomst wordt ontbonden.

Voor de werkgever betekent dit dat de werknemer niet terugkeert naar het werk, de opzegperiode niet presteert en geen opzegvergoeding krijgt. Dit laatste is bitter zeker als men veel dienstjaren heeft.

De werkgever krijgt van de overheid weldra een boete van €1.800 voor ontslag om medische reden. Dit kan een reden zijn dat werkgevers het medisch ontslag uitstellen. Algida heeft gelukkig alternatieven opdat je toch van je contract verlost geraakt.

Gevolgen van het medisch ontslag

  1. Je bent vrij van je werkgever wat rust geeft omdat je niet meer terug hoeft.
  2. Je kunt gaan stempelen, op kosten van de overheid een opleiding volgen en tegelijk stempelen mits goedkeuring van VDAB
  3. Of je blijft op het ziekenfonds

Hoe stuur je aan op medisch ontslag?

Van zodra je werkgever merkt dat je eigenlijk niet terug wil keren, zal hij aansturen op gewoon ontslag. Dit wil zeggen dat jij zelf ontslag neemt.  Wie slim is, kan hierop toch subtiel aansturen. Via loopbaanbegeleiding kun je jezelf toch beter op voorbereiden en je slaagkans vergroten.

Jouw grote dilemma

Omdat het medisch ontslag pas na 9 maanden kan vallen, dient je huisarts bereid te zijn om je al die tijd ziek te schrijven. Dat is niet altijd evident. Dus als je huisarts niet meer bereid is om je ziek te schrijven, moet je terug naar je werkgever.

Ook deze gedachte geeft extra ongezonde stress. Denk daarom op voorhand na wat je wél wil want volgens de nieuwe procedure in verband met medisch ontslag is het onvoldoende om de nadruk te leggen op wat niet kan. Er wordt immers bij de aanvraag tot medisch ontslag gekeken naar jouw motivatie waaruit blijkt dat je moeite hebt gedaan om te reïntegreren op het werk. Dit is nog een extra argument om bij Algida een loopbaantraject werkhervatting na burn-out te volgen.

Andere interessante artikels

 

Wil je gaan voor medisch ontslag, bereid je dan voor 

Met een goede voorbereiding vergroot je de kans dat je medisch ontslag krijgt. Wij helpen je graag. Vraag je gratis adviesgesprek.

Voer a.u.b. uw naam in
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.
Scroll naar top