Medisch ontslag bij burn-out

Medisch ontslag bij burn-out kan zowel door de werkgever als door de werknemer ingeroepen worden. Een andere term die ook gebruikt wordt is medisch ontslag door overmacht. Deze regeling geldt voor werknemers, voor ambtenaren in burn-out is er een andere regeling.

Voor wie in burn-out zit en niet meer naar zijn huidige werkgever terug kan, is het medisch ontslag positief omdat je de opzegperiode niet hoeft te presteren en toch kunt stempelen.

Aan het ontslag is een procedure medisch ontslag gekoppeld die je moet volgen. Sinds de nieuwe wet van oktober 2022 is het moeilijker om dit in te roepen omdat het geen verworven recht meer is want de bedrijfsarts neemt de beslissing of jij dit krijgt.

Het is niet omdat je medisch ontslag vraagt, dat je dit ook krijgt

Voor de bedrijfsarts ben je de 100ste in een rij terwijl het voor jou de eerste keer is dat je dit gesprek voert. Wat ga je daar zeggen en hoe? Een doorsnee gesprek duurt maar 15 minuten tot 30 minuten.

Daarom is het belangrijk dat je op voorhand goed nadenkt wat jouw redenen op de aanvraag voor medisch ontslag zijn. Zo vermijd je dat je maanden later opnieuw moet terugkomen of dat je aanvraag geweigerd wordt.

Voordelen en nadelen van het medisch ontslag

  1. Het gevolg van je medisch ontslag is dat je contract eindigt zonder opzegperiode. Je hoeft evenmin een opzegvergoeding te betalen.
  2. Je kunt direct stempelen. Wie als werknemer zelf ontslag neemt, krijgt geen stempelgeld of kan pas stempelen na een wachtperiode. Dankzij het medisch ontslag zal de RVA echter geen boete geven waardoor jij het recht op een uitkering behoudt.
  3. De mogelijkheid om zelf een medisch ontslag te kunnen geven, is voor veel patiënten met burn-out een opluchting. Jij beslist immers dat je niet meer terug naar je oude werkplek gaat. Het nadeel van het medisch ontslag is dat jij geen opzegvergoeding krijgt van je werkgever.

Ook de werkgever kan ontslag geven

Ook je werkgever kan het medisch ontslag door overmacht inroepen. Ook hier betekent het medisch ontslag dat de werkovereenkomst wordt ontbonden.

Voor de werkgever betekent dit dat de werknemer niet terugkeert naar het werk, de opzegperiode niet presteert en geen opzegvergoeding krijgt. Dit laatste is bitter zeker als men veel dienstjaren heeft.

De werkgever krijgt van de overheid een boete van €1.800 voor ontslag om medische reden. Dit kan een reden zijn dat werkgevers het medisch ontslag uitstellen. Algida heeft gelukkig alternatieven opdat je toch van je contract verlost geraakt.

Wil je géén medisch ontslag, bied weerstand

Je hoeft als werknemer het verzoek van de werkgever niet zo maar te aanvaarden. Je kunt proberen om alsnog gewoon ontslag met ontslagvergoeding te krijgen of te zeggen dat je echt terug wil.  Ook hier helpt Algida je bij.

Wat na het medisch ontslag

  1. Je bent vrij van je werkgever en elders gaan werken. Je kunt zelfs bij de concurrent dezelfde job doen
  2. Je kunt stempelen, op kosten van de overheid een opleiding volgen en tegelijk stempelen mits goedkeuring van VDAB
  3. Of je blijft op het ziekenfonds

Wanneer starten met de procedure

Omdat het medisch ontslag pas na 9 maanden kan vallen, dient je huisarts bereid te zijn om je al die tijd ziek te schrijven. Dat is niet altijd evident. Dus als je huisarts niet meer bereid is om je ziek te schrijven, moet je terug naar je werkgever.

Ook deze gedachte geeft extra ongezonde stress. Denk daarom op voorhand na wat je wél wil want volgens de nieuwe procedure in verband met medisch ontslag is het onvoldoende om de nadruk te leggen op wat niet kan. Er wordt immers bij de aanvraag tot medisch ontslag gekeken naar jouw motivatie waaruit blijkt dat je moeite hebt gedaan om te reïntegreren op het werk. Dit is nog een extra argument om bij Algida een loopbaantraject werkhervatting na burn-out te volgen.

De procedure kan enkele weken duren. Hou hier rekening mee. Je hoeft dus niet tot de achtste maand te wachten om dit allemaal in orde beginnen te maken. Start er dus tijdig mee.

Andere interessante artikels

 

Wat als jij als werknemer medisch ontslag geeft

Als werknemer kun jij medisch ontslag vragen maar dat betekent helaas niet altijd dat je dit ook krijgt. Ook hier geldt dat je minstens 9 maanden ononderbroken afwezig was én de bedrijfsarts beslist dat het onmogelijk is om naar het werk terug te keren.

De sleutel tot het medisch ontslag ligt dus bij de bedrijfsarts en je krijgt maar één kans om het aan te vragen. Oordeelt de bedrijfsarts dat je wel geschikt bent dan kun je maar een nieuwe aanvraag indienen nadat je opnieuw 9 maanden arbeidsongeschikt was. De bedrijfsarts onderzoekt of het definitief onmogelijk is om het werk te hervatten.

Tegelijk weet je niet op voorhand wat voor type arts je voor je krijgt. Heb je een arts die alles uitsluitend bekijkt van het medische en lichamelijke standpunt, dan zal hij weinig aandacht hebben voor de psychische kant van de zaak. Argumenten als de werkdruk is te hoog, ik krijg geen respect, ik wil niet meer samenwerken met, ... zijn vaak te licht om medisch ontslag te krijgen. Je zal dus je argumentatie best anders aanpakken.

Daarom is het belangrijk dat je op voorhand dit gesprek goed voorbereidt en de juiste argumenten aanhaalt. Algida helpt je hier graag bij via loopbaanbegeleiding (zie tarieven).

Procedure medisch ontslag

Hoewel de opstart van het medisch ontslag procedure via een aangetekende brief kan, toch is de procedure daarmee niet snel afgehandeld.

Het duurt daarna toch nog tot twee weken vooraleer je bij de bedrijfsarts een afspraak krijgt. Na het onderzoek kan de bedrijfsarts tot 3 maanden wachten om zijn conclusie aan de werkgever over te maken.

Door alle wettelijke termijnen, kan de procedure langer duren dan aanvankelijk gedacht. Je huisarts zal dus bereid moeten blijven om je blijvend ziek te schrijven.

Solliciteren na medisch ontslag

Na je ontslag ga je opnieuw solliciteren. Maar hoe overtuig jij de werkgever dat jouw kans op herval minimaal is. Op welke vragen dien jij een antwoord te hebben zodat je weet wat je wel of niet zegt tijdens het sollicitatiegesprek of ga je liegen?

Vandaag hebben 2 op 5 werknemers burn-out klachten zelfs zonder crash. Je burn-out klachten kunnen dus snel terugkeren in een andere job. Laat het daarom niet zover niet komen en neem begeleiding bij Algida. Heb je recht op een loopbaancheque, gebruik die dan en krijg 4 tot 7 uur coaching.

Vragen over medisch ontslag, solliciteren na burn-out of begeleiding?

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

????Werkbaar werk

Zo hou jij je job makkelijker vol

max 1 mail/week

Je kunt op elk moment uitschrijven
Lees ons privacybeleid.

Scroll naar boven