Verschil tussen freelancer en zelfstandige

Wat is het verschil tussen freelancer en zelfstandige? Er is vooral een verschil in statuut en hoe wij er over denken. Lees hier de nuance.

Verschil tussen freelancer en zelfstandige bekeken vanuit het statuut

Het begrip freelancer is op zich geen juridisch begrip. Als we spreken over een zelfstandige dan bedoelen we daar iemand mee die zelf instaat voor zijn broodwinning, een ondernemer, iemand die niet in loondienst is.

In België zijn er 3 statuten. Dit wil zeggen dat je op 3 legale manieren aan het werk kunt zijn: je bent ofwel werknemer, interimaris of zelfstandige. Uiteraard zijn er een aantal andere statuten die we even buiten beschouwen laten: denk bijvoorbeeld aan het kunstenaarsstatuut.

Freelancer zijn op zich is met andere woorden geen statuut. Je kunt dus gerust aan een freelancer vragen: factureer jij dan in eigen naam (en dan is hij een zelfstandige) of factureert iemand anders jouw diensten (de freelancer is dan ofwel een interimaris of werknemer).

Wie werkt als freelancer met een interimstatuut werkt in principe onder leiding, toezicht en gezag van de opdrachtgever. Een zelfstandige freelancer werk daarentegen uitdrukkelijk niet onder leiding toezicht en gezag. De zelfstandige is in principe volledig vrij om te bepalen waar, hoe en wanneer hij werkt. Zijn klant mag eigenlijk niet gaan bepalen welke stappen hij moet ondernemen om tot het eindresultaat te komen.

Verschil bekeken vanuit wat velen bedoelen

Als we iemand horen vertellen dat hij freelancer is, dan bedoelen wij in Vlaanderen meestal dat deze persoon korter lopende opdrachten doet voor bedrijven. Of in elk geval werk doet dat eindig is.

Zelfs al werkt iemand voor een langere periode op kantoor van een opdrachtgever, het is meestal niet de bedoeling dat men daar jaren gaat blijven. En dit in tegenstelling tot een werknemer die doorgaans wel aangeworven wordt voor onbeperkte duur.

Bij freelancers dachten we aanvankelijk aan beroepen zoals freelance copywriter, freelance webdesigner, vertalers, grafisch vormgevers, …. Kortom: mensen die je inhuurt omwille van een bepaalde expertise en die je niet continu fulltime kunt inschakelen.

Wat met de interim manager

We horen ook vaak de term interim manager vallen. Het gaat dan om een leidinggevende die tijdelijk aangesteld is. Op basis van de titel op zich, kun je moeilijk afleiden of het dan om een werknemer, zelfstandige of interimaris gaat.

Verschil tussen ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) en freelancer

In Nederland is de term ZZP’er wat staat voor zelfstandige zonder personeel populair. Voor mij is die term tegelijk veel breder en veel beperkter dan het woord freelancer.

  1. ZZP’er is veel ruimer: bij een zelfstandige zonder personeel horen ook beroepen zoals schilders, slagers, bakkers, … die geen personeel in dienst hebben en vooral verkopen aan particulieren. Als we in Vlaanderen aan freelancers denken, dan denken wij daar deze groep van ZZP’ers niet bij.
  2. ZZP’er is tegelijk veel enger: in het woord ZZP’er ligt de nadruk op zelfstandige dat verwijst naar het statuut. Terwijl wij bij het begrip freelancer zowel zelfstandigen als interimarissen kunnen verstaan.

Wil jij freelancer zijn met interimstatuut of zelfstandige statuut?

Naast de manier van werken, zijn er nog andere belangrijke verschillen tussen freelancers die werken als interimaris of zelfstandige. Het is daarom enorm belangrijk dat jij op voorhand nadenkt over starten als freelancer.  Wil je hier meer info over, volg dan het gratis webinar freelance statuut. Naast het statuut, bekijk je ook best op voorhand je tarief, contract, verantwoordelijkheid, klanten vinden, ...

Vragen over het statuut of starten als freelancer?

Welk statuut is in jouw situatie nu het beste? En wat zijn de juridische en fiscale gevolgen van je keuze? Wat met je pensioen?

Stel hier je vraag of bel Michel 0486 329 020

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Scroll naar boven