online training bopp 13

Welke gevoelens heb je als je aan je werk denkt?

Beef jij als je baas belt, krijg je braakneigingen als je de naam van je werkgever nog maar hoort of begin je te huilen als een mail krijgt van je werk? Dan zijn dit tekenen dat je burn-out nog niet helemaal verwerkt is.

Hoe beter je burn-out verwerkt is, hoe neutraler die gevoelens worden.  Daarom vind je hieronder een lijst van meer dan 150 gevoelens die je kunt afchecken. Naarmate de tijd voorbij gaat, zul je minder negatieve bolletjes kleuren.

Lijst van gevoelens

O  aangetast

O  aangevallen

O  acceptatie

O  achterdochtig

O  afgescheiden

O  afgewezen

O  afgunst

O  angst

O  argwanend

O  attent

O  authenticiteit

O  autonomie

O  balend

O  bang

O  bedreigd

O  bedroefd

O  bedrogen

O  beduusd

O  behaaglijk

O  beledigd

O  beschaamd

O  beschermd

O  betrokken

O  beverig

O  bevredigd

O  bevreesd

O  bewondering

O  bezield

O  bezorgd

O  bijdragen

O  blij

O  boos

O  bruisend

O  chagrijnig

O  creativitief

O  dankbaar

O  spijt

O  verbonden

O  sprankelend

O  stil

O  gestresseerd

O  strijdlustig

O  teder

O  teleurgesteld

O  terneergeslagen

O  tevreden

O ik hoor er niet bij

O  droevig

O  kort lontje hebben

O  eenheid

O  eenzaam

O  eerlijk

O  eigenheid

O  emotioneel

O  energiek

O  enthousiast

O  erkend

O  frustratie

O  futloos

O  fysiek

O  geagiteerd

O  gebruikt

O  gedeprimeerd

O  geduldig

O  gefrustreerd

O  gehinderd

O  geïnspireerd

O  geïntimideerd

O  geïrriteerd

O  gekweld

O  gekwetst

O  gelukkig

O  gemanipuleerd

O  geprikkeld

O  gerustgesteld

O  geschokt

O  geschrokken

O  gespannen

O  getergd

O  getiranniseerd

O  gevoelig

O  gewantrouwd

O  uitgelachten

O  gehaat

O  harmonieus

O  hoopvol

O  hulpeloos

O  ijverig

O  triest

O  trots

O  uitgelaten

O  uitgeput

O  ik ben niet goed genoeg

O  in de steek gelaten

O  in nauw gedreven

O  ingelijfd

O  jaloers

O  kalm

O  koel

O  kwaad

O  leren/groeien

O  levendig

O  liefde

O  bedrogen

O  machteloos

O  minachting

O  misbruikt

O  miserabel

O  mishandeld

O  moe

O  moedeloos

O  neerbuigend

O  nerveus

O  niet gehoord

O  niet gesteund

O  niet gewaardeerd

O  niet gewenst

O  niet gezien

O  niet serieus nemen

O  nieuwsgierig

O  onbehaaglijk

O  onder druk gezet

O  onderbroken

O  ondersteuning

O ongelukkig

O  vernederd

O  verontwaardigd

O  verraden

O  verrast

O  verrukt

O  verslagen

O  versterkt

O  vertrouwend

O  verveeld

O  vervreemd

O vervuld

O  verbaasd

O  verbinding

O  verdoofd

O vastberaden

O  ongemakkelijk

O  ongerust

O  onrustig

O  ontgoocheld

O  onthutst

O  ontroerd

O  ontspannen

O  onveilig

O  onzeker

O  op mijn nummer gezet

O  opgelucht

O  opgetogen

O  opgewekt

O  opgewonden

O  opmerkzaam

O  optimistisch

O  overheerst

O  overrompeld

O  overstuur

O  overweldigd

O  overwerkt

O  paniekerig

O  perplex

O  pessimistisch

O  plezierig

O  radeloos

O respectvol

O respectloos

O  rust

O  rusteloos

O  sceptisch

O  schijnheilig

O  schoonheid

O  schuldgevoel

O  slaperig

O  somber

O  verwaand

O  verwaarloosd

O  verwachtingsvol

O  verward

O  verwijt

O verwonderd

O  verkeerd begrepen

O verlangend

O veilig

O verdrietig

 

Vragen over gevoelens of begeleiding

Bel Michel op 0486329020 of mail via het formulier

  • ben je werknemer of zelfstandige, dan krijg je 7 uur begeleiding voor €90 met de loopbaancheque , betaalbaar in 2 keer €45 (bij aanvang en het 5de uur)
  • of neem privé-begeleiding (€75/u of €63/u bij 7 uur) als je geen recht op loopbaancheques hebt
Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Scroll naar boven