Hogere onkostenvergoeding binnenlandse dienstreizen freelancers en zelfstandigen

De onkostenvergoeding binnenlandse dienstreizen verhoogt naar €17,75/dag . Wanneer mag je ze toekennen en hoe vaak? Bekijk hier de voorwaarden. Dat schrijft boekhoudkantoor 2count.

Een bedrijfsleider, freelancer of zelfstandige die binnen België een dienstverplaatsing maakt, mag zich hiervoor onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire dagvergoeding laten uitkeren door zijn vennootschap.

De vergoeding is bedoeld als tussenkomst voor de maaltijd en is niet combineerbaar met maaltijdcheques.

Onkostenvergoeding binnenlandse dienstreizen verhoogt naar €17,75/dag

hogere onkostenvergoeding bedrijfsleiders zelfstandigen en freelancers

Het forfait dat de fiscus aanvaardt, gaat van €17,41 per dag voor de periode van 01.04.2020 tot en met 30.09.2021 naar €17,75 per dag.

Wie dagelijks op de baan is (ofwel de hele dag (acht uur), ofwel minstens zes uur als het gaat om een verplaatsing over de middag), mag zich per maand €278,56 (beperkt tot 16 dagen per maand) toekennen. Sinds 01.10.2021 bedraagt dit dus €284 (€ 17,75 x 16) per maand.

Omdat deze kost voor de vennootschap 100% aftrekbaar is en de bedrijfsleider er privé niet op wordt belast, althans zolang die vergoeding niet hoger ligt dan wat federale ambtenaren krijgen voor hun dienstreizen, is dit toch een mooi belastingvoordeel.

Wie een eenmanszaak heeft, kan zich niet beroepen op dat forfait.

Uiteraard mag je altijd de werkelijke kosten inbrengen als je kunt aantonen dat de echte kosten hoger liggen dan de forfait.

Wanneer krijg je deze onkostenvergoeding binnenlandse dienstreizen?

 • Je hebt een vennootschap: NV, BV, commanditaire vennootschap, VOF, …
 • Je bent bedrijfsleider
 • Je bent de ganse dag (8 uur) op de baan of je doet een verplaatsing over de middag en je bent 6 uur weg
 • Je kunt aantonen dat je 6 uur of meer van huis weg bent geweest, hou daarom ook bij hoe je werkt of met wie je een afspraak had
 • Je blijft onder de toegekende maxima van 16 dagen per maand

Wie komt niet in aanmerking: eenmanszaken

Hoe krijg je dat geld op je rekening?

 1. Je maat een onkostennota (een wit blad met het woord onkostennota) en je schrijft hier de data en bedragen op.
 2. Vermeld jouw naam als privépersoon en de naam van je vennootschap
 3. Zet je bankrekeningnummer op de onkostennota
 4. Voeg de onkostennota bij je papieren voor de boekhouder.
 • Opgelet: vanaf 2022 gelden er strengere regels qua administratie voor boekhouders voor het invullen van onkostenvergoedingen. Hou daarom bij wanneer je waar bent geweest en eventueel met wie.
 • Je boekhouder zal op het einde van het jaar een fiscale fiche opmaken die je aangeeft bij de fiscus

Het is toegestaan om een onkostenvergoeding in december aan te maken voor het ganse jaar. Of je werkt per maand of kwartaal.

Wil je starten als freelancer, dan hou best rekening met alle mogelijke belastingvrije onkostenvergoedingen, zegt loopbaanbegeleider Michel Piedfort. Al deze kleine bedragen tellen op een maand toch op. Om €100 netto over te houden, moet je anders toch bijna €200 uit je zaak halen rekening houdend met de sociale bijdragen en belastingen.

Hoe zit het met de RSZ?

De sociale zekerheid komt ook uit op een maximale dagvergoeding van €17 zegt Liantis op vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen 

Scroll naar boven