cookiebeleid

ATH gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken.

 

1. Over dit cookiebeleid

1.1. Waarom moet ik dit cookiebeleid lezen?

ATH vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. ATH wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op ATH -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd.

In dit cookiebeleid wenst ATH u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. ATH wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. ATH heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

1.2. Waarop is dit cookiebeleid van toepassing?

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle onlinediensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die ATH aanbiedt en die toegang geven tot ATH content.

1.3. Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

ATH, Italielei 46 b8 te 2000 Antwerpen. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij de klantendienst via athcommv@gmail.com

1.4. Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Wij raden u aan ook het privacybeleid aandachtig te lezen. Dit cookiebeleid en het privacybeleid zijn immers met elkaar verbonden. Cookies kunnen immers gebruikt worden op bepaalde gegevens van het gebruik van ATH -onlinediensten te verzamelen. In het privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens wij van u kan verzamelen, waarom wij deze gegevens willen verzamelen, hoe wij deze willen gebruiken, en hoe wij hiermee willen omgaan.

1.5. Kunnen de voorwaarden veranderen?

ATH kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op onze site en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zal ATH u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

 

2. Over cookies

2.1. Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

2.2. Welke cookies worden waarvoor op ATH -onlinediensten gebruikt?

De cookies die op ATH -onlinediensten worden gebruikt kunnen verdeeld worden volgens verschillende criteria.

2.2.1 Hoe lang de cookies blijven bestaan?

Tijdelijke cookies: Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.

Permanente cookies: Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

 

2.2.2 Wie plaatst en beheert de cookies?

Eerstepartijcookies: Eerstepartijcookies zijn cookies die ATH beheert en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst of onze website.

Derdepartijcookies: Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van een onze website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van onze website aan derden verzonden wordt (bv: als u op een like of share button klikt van Facebook of Linkedin). Derdepartijcookies kunnen ook gebruikt worden voor boodschappen van adverteerders, waardoor u aangepaste advertenties te zien kunt krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies.

 

2.2.3 Waarvoor dienen de cookies?

Noodzakelijke functionele cookies

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat u ATH -onlinediensten op een goede manier kunt gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die u invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm; het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Als u die cookies weigert, zullen bepaalde (onderdelen) van de websites niet of niet optimaal werken.

Performantie-Analyse cookies

ATH gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven ATH inzicht in hoe vaak haar webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is ATH in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren via Google Analytics bijvoorbeeld.

Advertentiecookies

ATH doet voor de advertenties op sommige websites een beroep op de externe regie van Google. Door hen worden op onze websites derdepartijcookies geplaatst waardoor het kan zijn dat u aangepaste advertenties te zien krijgt. Met aangepaste advertenties bedoelen we advertenties die bijv. afgestemd zijn op uw geslacht, uw leeftijd en/of uw regio of vroegere surfgeschiedenis. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door Google verwijzen we naar hun privacy- en cookiebeleid. Als u deze cookies weigert zal u nog steeds advertenties te zien krijgen. Deze zullen alleen niet meer aangepast zijn aan uw profiel.

Sociale media cookies

Onze websites kunnen ook zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via onze websites getoond wordt. Verder kunt u content via onze websites door middel van buttons via social media delen. Hierdoor kunnen sociale media via onze websites meer informatie over u als surfer verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkednIn, Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Personalisatie cookies

ATH kan ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van uw gebruik van onze websites en andere online diensten. Daardoor krijgt u op basis van uw surfgedrag op ATH -onlinediensten suggesties voor programma's en andere informatie. Daarmee hopen we u in aanraking te laten komen met evenementen of informatie die u interessant vindt en waar u misschien niet direct zelf aan had gedacht.

Overige cookies

In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de omroep in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht u op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben

 

2.3. Hoe kan u het gebruik van cookies weigeren of beheren?

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Scroll naar boven