Werkhervatting na een burn-out

Terug naar je oude job of een nieuwe zoeken? Wat verandert er voor jou op werkvlak en vermijd herval

Kies daarom voor loopbaanbegeleiding bij werkhervatting na burn-out

Werkhervatting na burn-out via loopbaanbegeleiding, wat is dat?

Via je huisarts of psycholoog heb je wellicht al heel veel nagedacht over hoe je jouw leven na je burn-out opnieuw richting zal geven.

Met loopbaanbegeleiding ga je nadenken over je professionele kant. Hoe zie jij die werkhervatting?

• Wat verwacht je van je huidige werkgever? Hoe zie jij je job evolueren? Je werkgever zal wellicht willen horen wat voor jou haalbaar is om de job vol te houden. Kun jij voorstellen doen en kan hij jou hierbij tegemoet komen?

• Of kies je voor een nieuwe job? Waar ga je die vinden? Welke richting wil je uit? Hoe verklaar je het gat in je cv? Hoe verklaar je de ommekeer op een overtuigende manier?

Wat komt er ook aan bod?
Je leert ook beter grenzen stellen, assertiever zijn, neen zeggen, eigen competenties beter inschatten, je realisaties meer benoemen, trots zijn op je werk waardoor je zelfvertrouwen vergroot. 

Onder welke voorwaarden kun je wél terug naar je werk

werkhervatting na burn-out

Aan welke voorwaarden moet er voldaan worden zodat jij je job in de toekomst volhoudt? Daar gaan we tijdens de loopbaanbegeleiding naar op zoek.

Het is dus perfect normaal dat je bij aanvang totaal geen idee hebt wat de uitkomst van dit traject gaat zijn.

Belangrijk is wel dat je start met nadenken over je toekomstige loopbaan. Jouw werkgever heeft zijn eigen plan, namelijk er voor zorgen dat zijn bedrijf draaiende blijft. Maar pas jij hier nog wel in? Lopen jouw belangen en wensen nog wel gelijk met die van je huidige werkgever?

Eens je de voorwaarden kent die voor jou belangrijk zijn in een job, gaan we kijken waar deze job voor jou te vinden is, hoe je jezelf gaat verkopen, hoe je de burn-out bespreekbaar gaat maken en hoe je herval gaat vermijden.

Als je bij hetzelfde bedrijf zal blijven, is het belangrijk dat je de oorzaken van de burn-out in kaart kunt brengen en een tweede (of derde) burn-out vermijdt.

Dichter bij jezelf

Heb je het idee dat je door je burn-out als persoon veranderd bent? Dan sta je nu veel dichter bij je ware ik dan ervoor. Je vraagt jezelf dan terecht af of je dan wel terug wil naar die oude job of oude werkomgeving die je ziek maakte?

Tegelijk wil je na verloop van tijd terug aan de slag. En dan begint de twijfel. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat wil ik niet meer? Hoe vermijd ik herval?

Blijven of vertrekken? Wat deden andere burn-out lotgenoten?

In de afgelopen jaren heb ik dankzij mijn verbondenheid met de zelfhulpgroep fantastische, gedreven en zeer inspirerende mensen ontmoet. Elk met hun eigen verhaal, gedrevenheid en dromen.

Klik op de rode banner en lees de getuigenissen van Martine, Ludo, Anny, Els, Timothy, Anja, ... De ene bleef in dezelfde job, de andere kreeg een andere job in hetzelfde bedrijf. Nog iemand anders veranderde. Wat was hun motivatie om te doen wat ze deden?

Klachtenvrij zijn van burn-out hoeft niet

agawer anders gaan werken na werkstress of burn-out

Artsen, psychologen en loopbaanbegeleiders zijn het er over eens dat je niet 100% klachtenvrij hoeft te zijn om opnieuw aan het werk te gaan of om met loopbaanbegeleiding te starten.

Dit wil zeggen dat je meestal nog enige klachten ervaart bij aanvang van je loopbaanbegeleiding en wanneer je terug met werken start.

Het kan dus heel goed zijn dat je na een sessie nog wat vermoeid bent, dat je nog geen zin hebt om terug aan de slag te gaan of dat je nog concentratieproblemen hebt.

De loopbaanbegeleiding is een traject van 6 weken tot 9 weken. Eer de loopbaanbegeleiding afgerond is, zijn we toch al snel meer dan 2 maanden verder.

Wanneer starten met loopbaanbegeleiding

Een goede graadmeter om te starten met loopbaanbegeleiding is je eigen energiepeil in de gaten houden.

Als je jezelf vergelijkt voor je burn-out, dit wil zeggen de periode toen alles nog wel goed ging op je werk en vandaag, hoe staat het dan met je energiepeil?

Getuigenissen burn-out

Op de website van onze zelfhulpgroep burn-out vind je ook heel wat getuigenissen van mensen die in burn-out zaten en opnieuw aan de slag gingen, praktische tips en achtergrondinformatie over burn-out.

getuigenis-burn-out-Kristine

Ontdek de burn-out getuigenissen van Ilse, Ludo, Carine, Kristine, Peter, Cindy en vele anderen. Je leest hoe zij sterker uit hun burn-out gekomen zijn door professionele hulp in te schakelen. Meestal was dit een combinatie van psychologische hulp en loopbaanbegeleiding.

De loopbaanbegeleiding is een heel praktische begeleiding waarin we concreet op zoek gaan naar type functies, type jobs, sectoren en werkvoorwaarden. Het doel van de loopbaanbegeleiding is dat je voor jezelf een lijst van bedrijven hebt waar je wil gaan werken.

Na je burn-out kun je nog even gedreven zijn als vroeger. Na je burn-out kun je ook nog een beloftevolle loopbaan uitbouwen, ... Je loopbaan hoeft niet het einde van je carrière te betekenen.

Burn-out en carrière

Michel Piedfort

Ik heb als loopbaanbegeleider en verantwoordelijke voor de zelfhulpgroep burn-out meerdere mensen gesproken die na hun burn-out nog een managementsfunctie konden opnemen.

Een burn-out betekent dus niet altijd een stap omlaag, demotie, minder gaan werken of minder gaan verdienen. Burn-out betekent wel anders gaan werken, anders naar werk kijken, anders met moeilijke mensen en tijd omgaan, enzovoort.

Door te ontdekken waar het bij jou mis is gelopen, wordt het voor je veel makkelijker om je eigen persoonlijk burn-out preventieplan op te stellen. Je krijgt van mij daar de handvaten en tools voor.

Michel Piedfort
Je loopbaanbegeleider
tel 0486 329 020

Vraag meer info over werkhervatting na burn-out

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.
werkstress verminderen
Scroll naar top