Starten als freelancer in bijberoep

Starten als freelancer in bijberoep is de ideale manier om eens te proeven van het freelance leven. Past freelancen bij mij? Kan ik makkelijk klanten vinden? Kan ik leven met inkomensonzekerheid? En als het niet lukt, kun je altijd stoppen zonder dat er potten gebroken zijn. Wat houdt starten als freelancer in bijberoep in? Hoe start je met je bijberoep?

Starten als freelancer in bijberoep is starten als zelfstandige in bijberoep

Het woord bijberoep wordt bij ons gelinkt aan een tweede beroep. Iets dat je naast je hoofdjob doet. Wie zelfstandige wordt en minstens een parttime job heeft, kan kiezen om zelfstandige in bijberoep te worden.

Freelancer in bijberoep of zelfstandige in bijberoep is een fantastisch statuut

  1. Je betaalt maar pas sociale bijdragen als je geld hebt verdiend
  2. Ken je te weinig succes met je activiteit, dan kun je op elk moment stoppen
  3. Verdien je te weinig met je activiteit, dan betaal je geen sociale bijdragen
  4. In vergelijking met een zelfstandige in bijberoep, betaal je een lagere basisbijdrage van een 90 euro per kwartaal. Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt altijd minstens 740 euro per kwartaal zelfs al heeft hij nul euro verdiend.
  5. Als zelfstandige in bijberoep kun je ook al aan fiscale optimalisatie doen net zoals een zelfstandige in hoofdberoep. Vanuit fiscaal oogpunt is starten als zelfstandige bijna altijd de moeite waard, ook al heb je weinig klanten of weinig verdiensten.
  6. Je kunt je zelfstandige activiteit in bijberoep ook combineren met een vennootschap.

Voorwaarden om te starten als freelancer in bijberoep

  1. Om als zelfstandige in bijberoep te kunnen starten, heb je minstens een parttime job nodig. Dit wil zeggen, je werkt minstens de helft van de uren zoals die in de CAO van je sector zijn overeengekomen. Werk je in een sector waar je 40 uren werkt, dan moet je een contract hebben van 20 uur. Werk je in een sector met een 36 uur werkweek, dan heb je een contract van 18 uur nodig
  2. Wie in het onderwijs staat, moet minstens 60 procent van een fulltime uurrooster les kunnen geven
  3. Er zijn uitzonderingen voor ambtenaren. Zij moeten minstens 200 dagen werken (bijna fulltime) en een aantal functies kunnen geen zelfstandige activiteiten combineren. Denk bijvoorbeeld aan politiediensten of fiscale controleurs.
  4. Huisvrouwen, huismannen, studenten, …. Komen via artikel 37 ook in aanmerking voor freelance acitviteiten in bijberoep.

 

Scroll naar boven