Perfectionisme oorzaak werkstress

Het is meestal niet de werkdruk op zich maar het eigen perfectionisme van de werknemer dat de belangrijkste oorzaak van stress is. Dat zegt stresscoach Michel Piedfort van Algida.

Perfectionisme verlamt maar geeft ook hoop

Werknemers ervaren vandaag meer stress dan vroeger. Meestal komt die stress door de hogere werkdruk in combinatie met het eigen perfectionisme dat verlammend werkt.

Dat geeft hoop want als men weet welke parameters van perfectionisme aan de basis liggen van werkstress, dan kan men daar zelf iets aan doen om zo zijn eigen stress te verlagen door te gaan kijken wanneer men van zijn perfectionisme last heeft.

Perfectionisme omvat meer dan 35 verschillende parameters gaande van een laag zelfbeeld hebben, uitstelgedrag vertonen, grenzen onvoldoende aangeven, geen neen durven zeggen, willen pleasen, de laat voor jezelf te hoog leggen, enzovoort.

Aan al deze factoren kun je werken waardoor je met je perfectionisme anders omgaat. Je mag perfectionistisch zijn zolang het jou niet verlamt.

De werkdruk blijft

Het is enorm belangrijk dat werknemers realiseren dat het werk is wat het is. De stapel blijft waardoor de druk en de werkstress toenemen. Dit zijn echter externe factoren waar men zelf weinig of geen invloed op heeft. Hierdoor voelen we ons vaak machteloos omdat we die situatie niet kunnen veranderen.

Toch hoeven we daarom niet zo maar van job te veranderen. Door net de factoren van je perfectionisme aan te pakken, ga je merken dat het stressgevoel verlaagt.

Het moet niet perfect zijn

We horen op TV bekende Vlamingen of topdokters zeggen dat het perfect moet zijn. Zo sluipt het woord perfectionisme meestal als een zeer goede eigenschap in ons hoofd. Wanneer de slinger doorslaat, is perfectionisme echt niet goed omdat het je verhindert om dingen af te werken.

Je mag geen fouten maken, ook een parameter van perfectionisme, wordt in de school met de paplepel in gegeven want bij elk fout antwoord op een toets kregen we een punt minder. Het traditionele puntensysteem is goed voor wiskunde of taal maar niet als beoordeling van ons dagelijks leven. Geef jezelf daarom gerust meer 10 op 10.

Perfectionisme oorzaak werkstress - aanpakken

online hulp

Je perfectionisme aanpakken

€40 4 uur
  • Perfectionismetest
  • Hoe beter werken bij perfectionisme
  • Tegen voor minder perfectionisme
  • Krijg minder verwijten door perfectionisme, minder faalangst, minder uitstelgedrag
  • 4 uur online begeleiding
  • sessies van 1 uur
  • Voor werknemers vanaf 7 jaar ervaring
  • Je woont of werkt in Vlaanderen
  • Data in onderling overleg
  • Start na ontvangst loopbaancheque
Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Scroll naar boven