Klagende werknemers zijn goed voor je bedrijf

klagende werknemers zijn goed voor je bedrijf2

Klagende werknemers zijn goed voor je bedrijf want zij geven aan waar het mis loopt. Toch krijgen ze vaak weinig begrip. Dat is onterecht omdat je van klagers en zagers veel kunt leren. Wanneer is klagen goed en wanneer is het giftig? En wat doe je er dan aan?

Moedig klagen aan

Eigenlijk moedig je als bedrijf het klagen best aan. In de marketing is men blij met klachten. Als HR zijn je werknemers je klanten. Mensen die durven klagen, verminderen hun stress omdat zij toch een manier proberen te vinden om hun ongenoegen te uiten.

Ongezonde werkstress zijn immers langdurig opgekropte irritaties. Net omdat men zijn irritatie of klacht mag uiten, neemt de druk af. Dat betekent daarom nog niet dat het probleem opgelost is.

We kennen immers allen het gezegde: gedeelde smart is halve smart. Dus als we ontevreden zijn, lucht klagen op.

Klagen betekent dat men zelf geen oplossing ziet en hulp wil

Wie klaagt, zegt meestal dat men geen oplossing ziet. Men vraagt hulp. Ga daarom als HR- of leidinggevende na wat het leermoment is. Wat kun jij als organisatie doen om de klacht te verminderen of wat kun jij je werknemer aanleren zodat hij minder last van de klachten heeft.

  • Is het antwoord ‘niets’ en moet men de situatie maar aanvaarden zoals ze is, probeer je medewerkers dan anders naar deze omstandigheden te laten kijken. Hier zijn verschillende technieken voor zoals het concretiseren van klachten door het beschrijven van de situaties, rationeler denken of door te kijken naar de dieperliggende gevoelens achter de klacht. Bij onze begeleidingen en coachings komen al deze technieken aan bod.
  • Een andere manier is om problemen duidelijk te kaderen vanuit het standpunt van de werkgever zodat men makkelijker begrijpt waarom iets moeilijk of niet veranderd kan worden. Dit geeft vaak meer duidelijkheid.

Let op als men niet meer klaagt

"In organisaties waar men nooit klaagt, kan er een vals veiligheidsgevoel zijn. Zijn er echt geen problemen of durft men zijn gedacht niet meer zeggen", zegt coach en loopbaanbegeleider Michel Piedfort.

In het laatste geval hebben mensen afgehaakt. Ze staan wellicht al met één been buiten je bedrijf omdat ze naar een andere job uitkijken. Het probleem deert hen immers niet meer.

Klagen op de juiste manier

Klagen geeft energie en doet je nieuwe inzichten krijgen. Als je dit op de juiste manier doet tenminste.

Wanneer klagen verwijten blijft en in een negatieve sfeer blijft, dan wordt klagen giftig.

Daarom dat er tijdens de begeleidingen en workshops van Algida Werkbaar Werk actief oefeningen zijn hoe we iets kunnen overbrengen zonder verwijtend over te komen. Dat vergt oefening maar men verhoogt zo de impact en men bereikt dus meer.

Scroll naar boven