burnout coach

Burn-out coach: wat is een burn-out coach

Een burn-out coach staat aan je zijde in je burn-out herstel. We gebruiken de termen burn-out coach, begeleider, psycholoog of loopbaanbegeleider bij burn-out vaak door elkaar heen. Toch zijn er belangrijke nuances en verschillen in taken, wanneer ze optreden tijdens een burn-out en in de hulp die zij bieden. Een overzicht.

Wat doet een burn-out coach?

Een coach is iemand die je begeleidt om in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Essentieel bij coaching is de plaats waar die coach staat. Dat is naast jou.

Denk bijvoorbeeld aan een voetbalcoach of tenniscoach. Deze begeleiders staan mee naast het veld, bekijken alles wat je doet en geven meteen feedback.

Bij burn-out zal een burn-out coach dan ook het ganse proces van jouw herstel mee opvolgen en begeleiden. Dat start meestal al bij het begin van de burn-out. De coach helpt je met je vernieuwde aandacht voor zelfzorg, ontspannen, stoppen met piekeren, je negatieve gedachten ombuigen, gezonder gaan leven, je veerkracht, werk-privé balans herstellen, ...

Wat doet een werken na burn-out coach

De werken na burn-out coach is een loopbaanbegeleider. Hij komt wanneer men terug aan werkhervatting na burn-out denkt. Hij helpt jou opnieuw prioriteiten leggen op je werk, burn-out herval op het werk te vermijden en klaarheid te scheppen in: blijf ik of ga ik weg, wat kan ik nu echt, waaraan moet die nieuwe werkomgeving voldoen, wat moet er veranderen.

De werken na burn-out coach doet dus pas tegen het einde van de burn-out behandeling.

Door zijn sterke kennis van personeelsbeleid, marktkennis en sociale wetgeving helpt hij jou sneller aan de slag. Vragen die ook aan bod komen zijn: Wat verwacht een bedrijf van mensen die terugkeren na een burn-out, hoe zit het met ontslag, met medisch ontslag als gevolg van burn-out of progressieve tewerkstelling.

Vele mensen gebruiken de woorden burn-out coach en burn-out loopbaanbegeleider door elkaar. Er is dus echt een belangrijk nuanceverschil.

Verschillen tussen psycholoog, burn-out coach en werken na burn-out coach

  1. De psycholoog zal de oorzaak van je burn-out vooral in je kindertijd gaan zoeken. De sessies staan vaak in het teken van vertellen over wie jij was als kind, hoe jij je voelde en hoe je destijds beslissingen hebt genomen. De psycholoog neemt een vergrootglas en gaat kijken wat er in je rugzak zit,  laadt die uit en opnieuw in.
  2. De burn-out coach staat aan je zij tijdens het ganse traject: van zelfzorg tot werk-en privé-balans, gezonder gaan leven, ontspannen tot terug naar het werk en de opvolging achteraf.
  3. Bij de werken na burn-out coach bekijkt men alleen je professionele luik.  De begeleider ziet jouw rugzak maar laat die op je rug en vertrekt vandaar. Hij geeft je hulpmiddelen om te blijven functioneren in de job die je gaat doen.

Bijvoorbeeld: Als je perfectionistisch bent, dan zal de psycholoog nagaan wat er in jouw leven als kind gebeurd is waardoor jij perfectionistisch bent geworden. Dit kan al een hele zoektocht zijn.  Bij de loopbaanbegeleider neem je het perfectionisme mee en is de vraag 'ondanks alles, ondanks dat perfectionisme, hoe kun jij nu blijven functioneren in een job.

Algida en werken na burn-out coaching

Algida helpt je bij de werkhervatting na burn-out. Omdat we ons alleen focussen op het werkaspect en de jobmogelijkheden na burn-out kun je de begeleiding volgen met de loopbaancheque van de Vlaamse overheid. Hierdoor krijg je begeleiding vanaf €10 per uur in een traject van 4 uur. De loopbaancheque vraag je aan bij VDAB.be

Hierdoor is het dus perfect mogelijk om spotgoedkoop coaching te blijven krijgen zelfs al zijn je uren bij de psycholoog opgebruikt.

Scroll naar top