opleiding beter luisteren

15 stressverlagende acties voor elke leidinggevende

Wat kun je als HR meteen doen om de werkstress bij werknemers te verlagen? De tips zijn echt eenvoudig als je weet wat je werknemers missen en waar men stress van krijgt. Ze geven je tegelijk de mogelijkheid om op korte termijn zeer goede resultaten te boeken.

De maatregelen kun je op individueel niveau toepassen waardoor je medewerkers makkelijk meekrijgt.

15 stressverlagende acties voor elke leidinggevende

Meer info geven & kaderen

Stel dat medewerkers piekeren over hun werk of dat men schrik heeft door corona zijn job te verliezen. Je kunt als bedrijf overwegen om extra in de verf te zetten dat de winstverwachtingen van het bedrijf goed zijn, dat er nieuwe klanten komen of dat de prospectie-aanvragen ondanks alles blijven komen.

Aanmoedigen om lunchpauzes te nemen

Lunchen aan je bureau terwijl je online de krant leest. Eigenlijk is dit niet echt pauze nemen. Je ogen blijven immers naar een computerscherm kijken. Moedig medewerkers die dagelijks achter hun pc lunchen aan om toch even buiten te gaan of samen te eten in de cafetaria.

Werknemer laten oefenen op ik-communicatie

Heel wat werknemers durven hun mening niet te uiten omdat men schrik heeft. Leer hen de voordelen van de ik-communicatie en wat de voordelen er van zijn. Zo leer je hen op een niet-verwijtende manier hun mening te zeggen.

Stille mensen in vergadering het woord geven

Wie in vergaderingen onvoldoende het woord neemt, dreigt onzichtbaar te worden en hierdoor minder waardering te voelen. Betrek deze mensen meer door aan hen ook een vraag te stellen of het woord te geven.

Tegenover negatieve opmerkingen iets positiefs zetten

Herken je bij medewerkers negatieve gedachten of negatieve opmerkingen, zet daar automatisch iets positievere of meer realistische gedachte tegenover. Negatieve mensen komen over als klagers en zagers. Van positieve mensen daarentegen worden we blij, krijgen we energie en dankzij hen zien we meer mogelijkheden.

Feedback geven

Je medewerkers schrijven heel wat mails en memo’s. Heel vaak wordt er geen feedback gegeven. Het wordt vergeten, een beslissing wordt uitgesteld of er wordt gewoon niets beslist. Je medewerker op de hoogte houden wat er met zijn werk gebeurd is, verlaagt het stressgevoel al.

Bewuster maken wat werkstress (niet) is

Leer je werknemers signalen van werkstress herkennen zodat men tijdig kan ingrijpen. Te weinig mensen kennen de symptomen van werkstress. Hierdoor sluipt stress al te vaak ongestoord iemands leven binnen en crasht men. Stress op voorhand herkennen, zorgt er voor dat mensen niet vallen en kunnen blijven functioneren.

Toon wat werkgeluk (niet) is

Heel wat mensen hebben een verkeerd verwachtingspatroon van werkgeluk. Zij maken hun werkgeluk bijvoorbeeld afhankelijk van een toekomstige onzekere situatie. Het is beter als men zijn geluk elke dag in zijn werkzaamheden zelf kan ervaren, ongeacht of dit tot blije reacties leidt.

Leren focussen op wat wél kan

Vandaag ligt de focus nog al te vaak op wat niet kan. Als je dit hoort, draai de redenering op en leg de nadruk op wat nog wel kan. Je zorgt er zo voor dat je medewerkers zelf ook anders naar dingen gaan kijken, meer in zichzelf gaan geloven en positievere ingesteldheid krijgen.

Haalbare doelen stellen

Zet haalbare, meetbare en concrete doelen. Het is enorm frustrerend als medewerkers nauwelijks weten wat van hen verlangd worden of niet weten hoe ze het doel kunnen bereiken. Zet het doel ook niet te ver in de toekomst.

Kleine successen vieren

Zorg er voor dat je medewerkers dat grote einddoel in stukjes kunnen kappen en kunnen opsplitsen naar subdoelen of milestones. Zo geef je hen de gelegenheid om sneller successen te vieren.

Letten op timemanagement (verspilt men niet te veel tijd)

Ga na hoe je medewerkers met dringende en belangrijke taken omgaan? Wanneer voert men deze uit? Hoeveel tijd spendeert men aan niet dringende en niet belangrijke taken. Wat is de verhouding tussen al deze taken.

Heb aandacht voor ergernissen van je medewerkers

Vraag waar je medewerkers zich aan ergeren of wat hen stoort. Ergernissen zijn een zeer belangrijke stressfactor. Je ontdekt hier vaak dieperliggende oorzaken van werkstress waardoor men stress kan vermijden.

Let op fouten

Welke fouten blijven mensen maken of begint men ineens te maken. Iemand die fouten blijft maken, komt men angst werken. Maak dit bespreekbaar en ga na hoe men dit kan vermijden. Wanneer iemand opeens fouten begint te maken die vroeger niet voorkwamen, dan bestaat het risico dat men teveel werkstress ervaart en dreigt uit te vallen. De werknemers zijn zich meestal onvoldoende bewust dat men afglijdt naar een risicozone.

Breng gedragsveranderingen in kaart

Wat doet men ineens anders dan vroeger? Ook dit zijn belangrijke signalen die een aanknopingspunt kunnen zijn voor een gesprek? Denk bijvoorbeeld aan afwezigheid, minder inzet, slechter humeur, … Laat dit niet zo maar passeren in de hoop dat het wel overwaait maar durf een gesprek aan te gaan.

 

Hoe weet je dat werknemers werkstress ervaren en hoe dit komt?

Door het verplichte thuiswerk tijdens de coronaperiode is het voor veel leidinggevende moeilijker om het stressniveau van hun medewerkers in te schatten. Werknemers kunnen zich thuis veel makkelijk verstoppen. Je ziet niet meer als men achter zijn computer zit te halen, je hoort iemand niet meer vloeken omdat iets niet lukt of je merkt veel minder dat iemand de betrokkenheid tot je bedrijf verliest.

Stressfactoren kun je meten via TestjeWerkStress.be. In een eerste reeks van vragen, ga je na waar men stress van krijgt, de tweede reeks van vragen peilt naar lichamelijke klachten. Daarna peilt men naar cognitieve klachten en gedragsveranderingen. Tenslotte zijn er nog vragen in verband met de manier waarop men werkt en perfectionisme.

Het resultaat geeft een getal van 0 tot 100. Hoe hoger men scoort, hoe meer ongezonde werkstress men ervaart. Als je als leidinggevende dan weet wie ongezonde werkstress ervaart en waarom, dan kun je bovenstaande 15 tips meteen toepassen.

De site TestjeWerkStress.be werd door Algida ontwikkeld. De vragen over werkstress zijn jarenlang eerst op papier gebruikt geweest bij mensen die last van stress hadden. Tijdens de coronaperiode is de papieren vragenlijst naar een webmodel omgevormd. De stressfactoren werden gekoppeld aan frequenties en een grafische interface om resultaten visueler te maken.

🕶 Gratis 13 online jobtesten

Welk kleurtype ben jij, welke job past je, ben je een toffe collega, ben je perfectionist, stresstest, hoe functioneer jij,...

We sturen je nooit spam en delen nooit je e-mailadres.
Lees meer in ons
privacybeleid.

Scroll naar boven